Politieke bijeenkomst en leeftijdspolitiek

Als iemand komt om zijn politieke standpunten uiteen te zetten, dan dient hij wel zijn conclusies en meningen te onderbouwen met echte vindingen en theorieën die samenhangend zijn en gebaseerd zijn op feiten.

En:

Het kan me niet schelen dat het modebeeld niet wil dat ik op mijn echte leeftijd aangesproken wil worden. Ik wil echt niet meer als jeugd behandeld te worden. Sterker nog, ik wil gewoon als volwassene behandeld worden.